Τα αθλητικά νέα της Πάφου

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ: "Πλέον ένας παίκτης θα μπορεί να μετακινείται ελεύθερα απο τα 15 του"

Create: 07/03/2019 - 02:56

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΚΟΠ έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών.

Η πιο σημαντική αλλαγή, αφορά στους ανήλικους ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2019, για τη διενέργεια μεταγραφής ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή άνω των 15 ετών,  δεν απαιτείται η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος απαιτείται όμως η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο πρόκειται να μεταγραφεί.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ενός ποδοσφαιριστή γίνεται μεταξύ των ηλικιών 12 και 18. Τα σωματεία που συνδράμουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δικαιούνται σχετική αποζημίωση.

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού για δικαιώματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, έχει τροποποιηθεί για να συνάδει με τον κανονισμό της FIFA.

Οι κανονισμοί εγγραφών μεταγραφών περιλαμβάνουν και άλλες σημαντικές αλλαγές τις οποίες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

5. Αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι πληρωτέα ως ακολούθως, όταν ένας ποδοσφαιριστής, πριν κλείσει το 23ο έτος της ηλικίας του:

i. Ενώ ήταν εγγεγραμμένος σε σωματείο ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ σαν ερασιτέχνης, υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με σωματείο μέλος της ΚΟΠ ή ii. Εγγράφεται και/ή μεταγράφεται από ένα σωματείο μέλος της ΚΟΠ στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος σαν επαγγελματίας, σε άλλο σωματείο μέλος της ΚΟΠ, επίσης σαν επαγγελματίας.

6. Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης όταν:

i. Το συμβόλαιο εργοδότησης ενός ποδοσφαιριστή τερματίζεται παράνομα από το σωματείο ή όταν ένας ποδοσφαιριστής τερματίζει νόμιμα το συμβόλαιο εργοδότησης με το σωματείο του, χωρίς να επηρεάζονται τυχόν δικαιώματα των προηγούμενων σωματείων, στα οποία τυχόν ήτο εγγεγραμμένος ο ποδοσφαιριστής. Η απόφαση για το κατά πόσο ο τερματισμός ήταν νόμιμος ή παράνομος λαμβάνεται από την ΕΕΔ.

ii. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εγγράφεται στη νέα του ομάδα ως ερασιτέχνης.

iii. Ένας ερασιτέχνης μεταγράφεται σε άλλο σωματείο επίσης σαν ερασιτέχνης.

iv. Ένα σωματείο αποποιείται του δικαιώματος του σε αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη.

14. Η αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεν θα πληρώνεται από τους ποδοσφαιριστές αλλά μόνο από τα νέα τους σωματεία. Τυχόν έγγραφη συμφωνία μεταξύ ποδοσφαιριστή και σωματείου για πληρωμή του ποσού αυτού από τον ποδοσφαιριστή θα είναι άκυρη και άνευ ισχύος