Τα αθλητικά νέα της Πάφου

Σύνδεσμος Προπονητών: Ανακοίνωση για Κατώτατο Μισθό Προπονητή

Create: 02/16/2017 - 01:31

Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες του τέως βοηθού προπονητή του Οθέλλου Αθηαίνου Νούνο Γκόμες, σύμφωνα με τον οποίον οι πρώην εργοδότες του κατέθεσαν στην ΚΟΠ συμβόλαιο με διαφορετικούς οικονομικούς όρους σε σχέση με αυτούς που ο ίδιος υπέγραψε, ο Σύνδεσμος Προπονητών θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Καταδικάζουμε απερίφραστα την επαναλαμβανόμενη αθέτηση των συμφωνηθέντων από την πλευρά των ομάδων. Είναι ένα λυπηρό γεγονός που πολλές φορές έχει περιέλθει στην αντίληψή μας.

2. Η πρακτική της ύπαρξης διπλών συμβολαίων -μιας προσωπικής συμφωνίας περιορισμένης νομικής ισχύς και ενός συμβολαίου που κατατίθεται στην ΚΟΠ το οποίο προνοεί σαφώς μικρότερες απολαβές-, είναι συνηθισμένη στο ποδόσφαιρό μας, δυστυχώς.

3. Οι προπονητές καλούνται να μελετούν ενδελεχώς τα συμβόλαια πριν και να δέχονται τη συμβουλή ενός ειδικού, πριν υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνία εργασίας.

4. Οι προπονητές δεν πρέπει να δέχονται συμφωνίες και διακανονισμούς ή να ανέχονται συμπεριφορές που τους μειώνουν ως ανθρώπους και ως επαγγελματίες.

5. Προπονητές που περιήλθε στην αντίληψή τους ενδεχόμενη απάτη ή αθέτηση των συμφωνηθέντων καλούνται να το καταγγέλλουν άμεσα στο Σύνδεσμο Προπονητών.

Πρέπει να τονιστεί ότι Σύνδεσμος Προπονητών παρέχει νομική και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη υποστήριξη στα μέλη του, στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους εργοδότες τους, βοηθώντας τους στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, ο Σύνδεσμος Κύπριων Προπονητών Ποδοσφαίρου καλεί την ΚΟΠ να αναθεωρήσει τις απόψεις της και να εισακούσει το αίτημά του, για θέσπιση εδώ και τώρα του κατώτατου μισθού προπονητή, ανά κατηγορία.

Πρόκειται για πάγια θέση του Συνδέσμου η οποία δυστυχώς δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι στιγμής. Η εισαγωγή του κατώτατου μισθού επιβάλλεται καθώς θα αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των διπλών συμβολαίων.